1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1.
Concursul „Olive-Boutique” numit in continuare „Concursul” este desfasurat in numele si pentru Olive-Boutique.
GOODS FROM GODS SRL cu sediul social in Strada Aurel Botea, nr. 3, bl. B5C, sc. 2, ap. 3, Sector 3, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/13392/2002, cod unic de inregistrare RO 15100628, reprezentata de Dragoș Radu, în calitate de Administrator, denumita in continuare Organizator.

Pe perioada concursului, Goods From Gods va desfasura urmatoarele servicii:
1. Va organiza si superviza concursul;
2. Se va ocupa de implementarea concursului;
3. Se va asigura de respectarea conditiilor mentionate in Regulament;
4. Se va ocupa de extragerea castigatorilor;
5. Se va ocupa de validarea datelor si colectarea acestora, in vederea livrarii premiilor.

1.2.
Organizatorul va derula Concursul conform prevederilor prezentului regulament oficial („Regulamentul”), obligatoriu pentru toti participantii Concursului. Acest Regulament reprezinta un contract incheiat intre Organizator si dumneavoastra, in calitate de participant. Prin participarea la acest concurs, sunteti de acord, acceptati in integralitate, expres si neechivoc, si va obligati sa respectati toate prevederile prezentului Regulament, impreuna cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum acestea va vor fi aplicabile.
1.3.
Regulamentul este disponibil in mod gratuit, oricarui solicitant la aceasta adresa: …….
Ori de cate ori in cuprinsul Regulamentului se va face referire la pagina Concursului, se vor intelege canalele comunicate in acest punct.
1.4.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile (atunci cand acest lucru este posibil) a participantilor inainte de data/ora la care orice modificare/completare a Regulamentului va deveni aplicabila.

2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE ALE CONCURSULUI
2.1.
Concursul este organizat si se desfasoara in perioada 10 iunie – 20 iunie (incepe la data de 10 iunie, ora 20:00 si se incheie pe 20 iunie, ora 20.00), exclusiv online, pe pagina www.instagram.com/olive.oil.boutique, administrata de Organizator.

3. DREPTUL DE PARTICIPARE/ DESCALIFICARE A PARTICIPANTILOR
3.1.
Concursul este accesibil oricarei persoane fizice, cu resedinta sau domiciliul stabil in Romania, cu varsta minima de 18 ani impliniti la data inceperii Concursului si care respecta Regulamentul.
3.2.
Este interzisa participarea in acest Concurs angajatilor Organizatorului, ai distribuitorilor acestuia, precum si rudele de gradul 1 si 2 ale acestora. Depistarea eventualelor nereguli va atrage dupa sine descalificarea respectivilor participanti la Campanie. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
3.3.
Pentru a participa la Concurs, este necesar sa aveti cont de utilizator pe site-ul www.instagram.com , creat conform instructiunilor si regulilor de utilizare a acestei pagini web.
3.4.
Sunt descalificate automat persoanele care participa la Concurs asumandu-si o identitate falsa, care posteaza continut ce nu le apartine, care au profilul special creat pentru a se inscrie in concursuri, care nu respecta prevederile Regulamentului sau care se angajeaza in alte activitati frauduloase. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator a Concursului in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact sau s-a inscris in Concurs utilizand date false, s-a inscris de mai multe ori, a incercat sau incearca sa influenteze desfasurarea Concursului prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.

4. CONDITII DE PARTICIPARE IN CONCURS
4.1.
Orice persoana care doreste sa se inscrie in Concurs trebuie respecte urmatorii pasi si conditii:
i.
Sa acceseze pagina de Instagram www.instagram.com/olive.oil.boutique pentru a citi si accepta Regulamentul, precum si pentru a afla informatiile relevante despre Concurs si conditiile de participare;
ii.
Mecanismul concursului:
· Joi, 10.06.2021,
ora 20:00, pe pagina de Instagram Olive Oil Boutique va incepe concursul. Organizatorul va posta o imagine, alaturi de mecanismul concursului.
Pentru a intra in concurs, trebuie sa lasi un comentariu prin care mentionezi doua persoane interesate de concurs.
· Castigatorul va fi ales cu ajutorul programului www.random.org
· Duminică, 20.06.2021, ora 20.00, concursul se va incheia, urmand ca pe pagina de Instagram a Olive Oil Boutique sa fie realizat un Instagram story prin care va fi anuntat castigatorul.
Fiecare participant are obligatia de a urmari pagina oficiala de Instagram a Concursului, pentru a verifica daca a fost selectat drept castigator;
iii.
Castigatorul trebuie sa confirme luarea la cunostinta a castigarii concursului, prin transmiterea unui mesaj privat pe pagina de Instagram www.instagram.com/olive.oil.boutique , in max. 24 h de la data publicarii anuntului de mai sus, mentionand faptul ca au vizualizat notificarea privind castigarea concursului, confirmand indeplinirea conditiilor de participare si oferind pentru validare urmatoarele date: nume, prenume, numarul de telefon, adresa de email. Daca una dintre informatiile mentionate mai sus nu este completa si/sau corecta, atunci participantul respectiv va putea fi descalificat, chiar daca a fost selectat drept castigator in baza procesului de selectare a castigatorului, iar urmatoarea rezerva va fi contactata, in scopul acordarii premiului.
4.2. In cazul refuzului castigatorului de a beneficia de Premiu sau in cazul imposibilitatii validarii sale in decursul a 24h, conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a castigului. In asemenea cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui castigul respectiv altui participant, cu exceptia urmatorului candidat.
4.3. Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare si acordare a Premiului, poate fi formulata in scris de catre participant si depusa personal, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data finalizarii Concursului, la sediul Organizatorului mentionat in sectiunea 1.1. de mai sus. Contestatia se va solutiona in termen de maximum 10 zile lucratoare de la primire. In cazul in care contestatorul va fi nemultumit de decizie, se va incerca rezolvarea contestatiei pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de in instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

5. PREMIUL
5.1.
In cadrul acestui Concurs, nu este posibila inlocuirea Premiului prin contravaloarea acestuia in bani, dupa cum nu este permisa, in nicio situatie, cedarea Premiului castigat catre unul sau mai multi terti, altfel decat se mentioneaza in acest Regulament.
5.2.
Premiul este acordat numai dupa intocmirea formalitatilor necesare de acordare a Premiului.
5.3.
Premiul constă într-o sticlă de ulei premium, Kyklopas Early Harvest (250ml) și două sticle de Dressing (100ml) la alegere din cele 6 tipuri disponibile!
5.4.
Premiul va fi acordat castigatorului sub conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii prezentului Regulament. Participantilor nu le este impusa nicio cheltuiala sau taxa de participare legata de prezentul Concurs.
5.5.
Premiul va fi trimis prin curier castigatorului, în cel mult 3 zile lucratoare de la anuntarea castigatorului.

6.ANULAREA/AMANAREA EXTRAGERII SI/SAU A CONCURSULUI
6.1.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula sau a amana extragerile si/sau Concursul din cauza unor situatii neprevazute si/sau cu caracter de caz fortuit, ce nu permit notificarea prealabila a persoanelor interesate, spre exemplu atunci cand extragerile nu pot fi desfasurate conform planului, din cauza unor defectiuni de hardware sau software etc.
6.2.
Anularea sau amanarea extragerilor si/sau a Concursului va fi anuntata printr-o notificare adecvata pe pagina oficiala de Instagram, mentionata mai sus. Orice anulare prematura a extragerilor nu implica drepturi pentru participant.

7. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI
7.1.
Organizatorul nu va fi raspunzator pentru eventualele prejudicii ce ar putea fi suferite de catre castigator, indiferent de natura acestor prejudicii, suferite din momentul predarii premiilor catre castigator.
7.2.
Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia Premiului din cadrul acestui Concurs exonereaza Organizatorul de orice raspundere. Premiul va fi acordat urmatorului candidat.
7.3.
Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet, respective nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Concursului ca urmare a actiunilor unor unor terti (e.g., distribuitori/furnizori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii etc).
7.4.
Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate. Organizatorul nu este raspunzator sub nicio forma pentru continutul generat de si pentru participantele inscrise in Concurs.
7.5.
Organizatorul isi rezerva dreptul unilateral de a descalifica un comentariu participant la Concurs, daca va considera ca acesta/aceasta prezinta un caracter licentios, indecent impotriva bunelor moravuri. Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge acele comentarii/fotografii ce lezeaza, de orice maniera, imaginea Organizatorului, a partenerilor sai si, dupa caz, a participantelor.

8.CONFIDENTIALITATEA DATELOR
8.1.
Prin participarea la Concurs, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii la Concurs isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, in vederea efectuarii deliberarii, validarii si atribuirii premiului, precum si pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale Organizatorului. Participarea la Concurs constituie acordul potentialelor castigator referitor la faptul ca numele acesteia va fi facut public de Organizator potrivit legislatiei in vigoare.
8.2.
Prelucrarea oricaror date personale va fi facuta cu respectarea Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art.15). Participantii au dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale si de a solicita stergerea datelor. De asemenea, este recunoscut dreptul participantilor de a se adresa justitiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa Organizatorului printr-o cerere scrisa, datata si semnata, expediata la adresa mentionata la pct 1.1. de mai sus.

Olive Oil Boutique